Йорданов, Александър. Самотен и достоен. Проф. Константин Гълъбов. Живот, творчество, идеи

Заглавие: Самотен и достоен

Подзаглавни данни: Проф. Константин Гълъбов. Живот, творчество, идеи

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Век 21 - прес

Година: 2012

Страници: 410

Държател: Екземпляр на автора

Забележка: Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания"

Мемоаристът Константин Гълъбов

Автор: Свилен Каролев

Заглавие: Мемоаристът Константин Гълъбов

Забележка: Текстът е представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", втора част и е посветен на 120-годишнината от рождението на Константин Гълъбов. Публикуван в: Каролев, Свилен. Подчертани редове. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2015.

Константин Гълъбов: авангардът чужд и ро̀ден

Автор: Александра Антонова

Заглавие: Константин Гълъбов: авангардът чужд и ро̀ден

Забележка: Текстът е подготвен за Кръгла маса под наслов "Европейският авангард и българската литература", Университет Виена, 25 юни 2019. Снимката на К. Гълъбов е от гара Драгоман, 1930, държател НЛМ.

Константин Гълъбов – за експресионизма и „за чара на луната“

Автор: Надежда Цочева

Заглавие: Константин Гълъбов – за експресионизма и „за чара на луната“

Забележка: Текстът е посветен на 120-годишнината от рождението на Константин Гълъбов и бе представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", втора част, организирана от Института за литература - БАН и проведена на 14.12.2012 г.в НБКМ

КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ – ЕВРО-БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕРНИСТ

Автор: Наташа Крумова-Христемова

Заглавие: Константин Гълъбов - евро-българският модернист

Забележка: Текстът бе представен на научната конференция „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“ - първа част, 17 - 18 октомври 2019 г.

КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ: ПИСАТЕЛИ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯ

Автор: Нина Димитрова

Заглавие: Константин Гълъбов - писатели и интелигенция

Забележка: Текстът е представен на научната конференция „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“ - първа част, 17 - 18 октомври 2019 г.