Лични фотографии

Име/заглавие: Лични фотографии

Номер на фонда: Архив Константин Гълъбов

Арх.ед./Инв.№: 2236/94, 2237/94, 2242/94, 2250/94, 2251/94, 2235/94

Част от:

Фонд/фондообразувател: Константин Гълъбов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Някои от фотографиите се експонират за първи път в интернет

Фотографии с колеги, приятели и студенти

Име/заглавие: Фотографии с колеги, приятели и студенти

Номер на фонда: Архив Константин Гълъбов

Арх.ед./Инв.№: 2238/94, 2241/94, 2244/94, 2245/94, 2247/94, 2248/94, 2249/94, 2252/94, 2253/94, 2254/94, 2255/94, 2256/94, 2257/94

Част от:

Фонд/фондообразувател: Константин Гълъбов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Фотографиите се експонират за първи път в интернет