Пир в Канна

Заглавие: Пир в Канна

Подзаглавни данни: Стихотворения

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Книгоиздателство Г. Юруков

Година: 1919

Страници: 88

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Краят на западната култура според Шпенглер

Заглавие: Краят на западната култура според Шпенглер

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Натурфилософско четиво № 15

Град: София

Издател: Акация

Година: 1925

Страници: 73

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Библиотеката урежда проф. Асен Златаров

Пакостната дейност на един критик: Владимир Василев

Заглавие: Пакостната дейност на един критик

Подзаглавни данни: Владимир Василев

Серия/Библиотека: Литературен кръг "Стрелец"

Град: София

Издател: Изд. авт.

Година: 1927

Страници: 48

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Зовът на родината

Заглавие: Зовът на родината

Подзаглавни данни: Културният път на българина. Литературни опити

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Художник

Година: 1930

Страници: 112

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Орнаменти: философски и литературни есета

Заглавие: Орнаменти

Подзаглавни данни: Философски и литературни есета

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1934

Страници: 228

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Вълшебният играч

Заглавие: Вълшебният играч

Подзаглавни данни: Разкази

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1934

Страници: 124

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: