Спомени. Бележки за Вл. Василев, К. Гълъбов и др. от Георги Константинов

Име/заглавие: Спомени. Бележки за Вл. Василев, К. Гълъбов и др. от Георги Константинов

Номер на фонда: Архив Константин Гълъбов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6702/01

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Константин Гълъбов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Константин Гълъбов

Автор: Горянски, Петър

Заглавие: Когато светлините не гаснат

Подзаглавни данни: Литературни портрети и спомени

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1984

Страници: 263 - 290

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: