Презентации

Българската литературна критика. Първа лектория

Българската литературна критика. Първа лектория

Представяне на проекта пред Съвета за чуждестранна българистика, 25.11.2021

Представяне на проекта пред Съвета за чуждестранна българистика, 25.11.2021

Архивното литературнокритическо наследство на Васил Пундев

Архивното литературнокритическо наследство на Васил Пундев

Два литературноисторически портрета на Васил Априлов. Втора лектория

Два литературноисторически портрета на Васил Априлов. Втора лектория

Представяне на проекта на Кръгла маса

Представяне на проекта на Кръгла маса "Теодор Траянов всред българския символизъм", Виена, 20.06.2022