Писма от Константин Гълъбов до Чавдар Мутафов по творчески въпроси. София, 10 март; 5 април 1923 г.

Име/заглавие: Писма от Константин Гълъбов до Чавдар Мутафов по творчески въпроси. София, 10 март; 5 април 1923 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: а5501/94

Част от:

Фонд/фондообразувател: Константин Гълъбов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Илюстрована картичка от М. Грубешлиева, К. Гълъбов и др. до Константин Петканов

Име/заглавие: Илюстрована картичка от М. Грубешлиева, К. Гълъбов и др. до Константин Петканов

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: а267/77

Част от:

Фонд/фондообразувател: Константин Гълъбов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Константин Гълъбов до Йордан Йовков. София, 28 октомври 1926 г.

Име/заглавие: Писмо от Константин Гълъбов до Йордан Йовков. София, 28 октомври 1926 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: а2058/87

Част от:

Фонд/фондообразувател: Константин Гълъбов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо до Т. Харманджиев по литературни въпроси, 1931 г.

Име/заглавие: Писмо до Т. Харманджиев по литературни въпроси, 1931 г.

Номер на фонда: Архив Константин Гълъбов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а4452/95

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Константин Гълъбов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: