Шилер, подарена с автограф на Добромир Ст. Чилингиров, 29 май 1965

Име/заглавие: Шилер, подарена с автограф на Добромир Ст. Чилингиров, 29 май 1965

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги" (библиотека Добромир Чилингиров)

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Вълшебният играч, на Вл. Русалиев, 21 септември 1934 г.

Име/заглавие: Вълшебният играч, на Вл. Русалиев, 21 септември 1934 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги" (библиотека Владимир Русалиев)

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Пътеката на мравките, подарена с автограф на Фани и Чавдар Мутафови, 22 февруари 1929 г.

Име/заглавие: Пътеката на мравките, подарена с автограф на Фани и Чавдар Мутафови, 22 февруари 1929 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги" (семейна библиотека на Фани и Чавдар Мутафови)

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Въстанието на героична Перущица, с автограф, 23 октомври 1973 г.

Име/заглавие: Въстанието на героична Перущица, с автограф, 23 октомври 1973 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател: Константин Гълъбов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Чужда кръв, подарена с автограф на Кирил Кръстев, 3 юни 1928 г.

Име/заглавие: Чужда кръв, подарена с автограф на Кирил Кръстев, 3 юни 1928 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: сб/ "Книги" (библиотека Кирил Кръстев)

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Орнаменти, подарена с автограф на ген. Радев, 10 февруари 1935 г.

Име/заглавие: Орнаменти, подарена с автограф на ген. Радев, 10 февруари 1935 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател: Константин Гълъбов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: