Доклади за научната работа на проф. Константин Гълъбов. Корица на досието

Име/заглавие: Доклади за научната работа на проф. Константин Гълъбов. Корица на досието

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 149

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от декана проф. Анастас Иширков до Академическия съвет за избора на Константин Гълъбов за лектор по немски език – [1921 г.]

Име/заглавие: Доклад от декана проф. Анастас Иширков до Академическия съвет за избора на Константин Гълъбов за лектор по немски език – [1921 г.]

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 148, л. 1

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от проф. Беньо Цонев по конкурса за избор на лектор по немски език – 9.06.1921 г.

Име/заглавие: Доклад от проф. Беньо Цонев по конкурса за избор на лектор по немски език – 9.06.1921 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 149, л. 2 - 5

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от ред. доцент Димитър Дечев по конкурса за избор на лектор по немски език – 30.06.1921 г.

Име/заглавие: Доклад от ред. доцент Димитър Дечев по конкурса за избор на лектор по немски език – 30.06.1921 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 149, л. 6 - 8

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от декана проф. Димитър Михалчев до Академическия съвет за избора на Константин Гълъбов за редовен доцент при катедрата по германска филология – 21.02.1923 г.

Име/заглавие: Доклад от декана проф. Димитър Михалчев до Академическия съвет за избора на Константин Гълъбов за редовен доцент при катедрата по германска филология – 21.02.1923 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 149, л. 9

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от декана проф. Димитър Михалчев до Академическия съвет за избора на другия участник в конкурса за редовен доцент по германска филология – Константин Стефанов за частен доцент по английски език и литература – 21.02.1923 г.

Име/заглавие: Доклад от декана проф. Димитър Михалчев до Академическия съвет за избора на другия участник в конкурса за редовен доцент по германска филология – Константин Стефанов за частен доцент по английски език и литература – 21.02.1923 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 149, л. 10

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка: