Идеята за

Автор: Александър Йорданов, Институт за литература - Българска академия на науките

Заглавие: Идеята за "родното" в творчеството на Константин Гълъбов

Забележка: Текстът е посветен на 120-годишнината от рождението на Константин Гълъбов и бе представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", втора част, организирана от Института за литература - БАН и проведена на 14.12.2012 г.в НБКМ