Готска граматика

Заглавие: Готска граматика

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Университетска библиотека № 205

Град: София

Издател:

Година: 1939

Страници: 274

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Отпечатана в Придворна печатница.

Немска граматика: фонетика, морфология, етимология, синтаксис

Заглавие: Немска граматика

Подзаглавни данни: Фонетика, морфология, етимология, синтаксис

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1950

Страници: 508

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Увод в изучаването на готски, старовисоконемски, средновисоконемски и ранновисоконемски

Заглавие: Увод в изучаването на готски, старовисоконемски, средновисоконемски и ранновисоконемски

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавно издателство "Наука и изкуство"

Година: 1953

Страници: 343

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Историческа граматика на немски език

Заглавие: Историческа граматика на немски език

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавно издателство "Наука и изкуство"

Година: 1955

Страници: 518

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: