За д-р Кръстев

Автор: Сборник

Заглавие: Иван Д. Шишманов, д-р Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 323 - 327

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

[За Иван Д. Шишманов]

Автор: Сборник

Заглавие: Иван Д. Шишманов, д-р Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 56 - 84

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Наше село : Спомени и видения от детинство

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. VІІ, 1932

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 16 - 20

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Наше село : Спомени и видения от детинство

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. VІІ, 1932

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 102 - 108

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Наше село : Спомени и видения от детинство

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. VІІ, 1932

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 182 - 189

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Спомени за Антон Страшимиров

Автор: Сборник

Заглавие: Антон Страшимиров : Личност и дело

Подзаглавни данни: Юбилеен сборник по случай 60 г. от рождението му

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1931

Страници: 66 - 67

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: