Немска експресионистична антология : [Рец.]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. IV, 1923

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 327 - 330

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Новата сбирка на Стефан Георге

Име на изданието: Златорог

Година: Год. III, 1922

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 332 - 333

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

А. Каменова. „Градът е същият“ : [Рец.]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. VІІІ, 1933

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 238 - 241

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Автомати“ от Св. Минков : [Рец.]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. VІІІ, 1933

Номер: 5 - 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 428 - 430

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Български балади от Т. Траянов

Име на изданието: Пролом

Година: Год. I, 1922

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 196 - 199

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Българска антология на немски

Име на изданието: Златорог

Година: Год. III, 1922

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 157 - 159

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: