Немско-български фразеологичен речник. Т.1

Заглавие: Немско-български фразеологичен речник. Т.1

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1985

Страници: 780

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Съавтор Жана Николова-Гълъбова. Второ основно преработено и допълнено издание. На сайта томът се публикува на две части.

Немско-български фразеологичен речник. Т.1

Заглавие: Немско-български фразеологичен речник. Т.1

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1985

Страници: 780

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Съавтор Жана Николова-Гълъбова. Второ основно преработено и допълнено издание. На сайта всеки том се публикува, разделен на две части.

Немско-български фразеологичен речник. Т.2

Заглавие: Немско-български фразеологичен речник. Т.2

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1985

Страници: 660

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: В съавторство с Жана Николова-Гълъбова. Второ основно преработено и допълнено издание. На сайта томът се публикува на две части.

Немско-български фразеологичен речник. Т.2

Заглавие: Немско-български фразеологичен речник. Т.2

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1985

Страници: 660

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: В съавторство с Жана Николова-Гълъбова. Второ основно преработено и допълнено издание. На сайта томът се публикува на две части.