Писмо от Тодор Боров до Иван Сестримски. София, 6 юни 1979 г.

Име/заглавие: Писмо от Тодор Боров до Иван Сестримски. София, 6 юни 1979 г.

Номер на фонда: Архив Тодор Боров

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а5155/93

Част от: Архив Тодор Боров

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Тодор Боров до Ангел Тодоров. Б. м., 4 септември 1954 г.

Име/заглавие: Писмо от Тодор Боров до Ангел Тодоров. Б. м., 4 септември 1954 г.

Номер на фонда: Архив Тодор Боров

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6227/97

Част от: Архив Тодор Боров

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Телеграма от Ал. Балабанов

Име/заглавие: Телеграма от Ал. Балабанов "Честито, хаирлия!“ - 8.03.1930

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.2436, л. 1

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка:

Писма от Национална школа за живи източни езици с предложения за обмен на сп.

Име/заглавие: Писма от Национална школа за живи източни езици с предложения за обмен на сп. "Българска книга" (1931)

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2439а, л. 1 - 6

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: С предложение за обмен между сп. „Българска книга“ и сп. Revue de Biblioteque и сп. Revue de Etudes Slaves; с идея да се отдели място в „Българска книга“ на обяви за антикварна литература

Писмо от книжарница

Име/заглавие: Писмо от книжарница "Немска библиотека", Лайпциг, 14.06.1930 г.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2461, л. 1 - 2

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: С благодарност за предоставените броеве на „Българска книга“ и увереност, че и за вбъдеще ще получават списанието

Писма до Тодор Боров от генералния консул на България в Берн, машинопис, нем.език, 06.1930 г.

Име/заглавие: Писма до Тодор Боров от генералния консул на България в Берн, машинопис, нем.език, 06.1930 г.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2464, л. 1 - 4

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: С молба да му изпрати броеве от „Българска книга“; с благодарност за получените броеве и съвет списанието да бъде публикувано и на немски или френски език