Доклади за научната работа на проф. Тодор Боров. Корица на досието

Име/заглавие: Доклади за научната работа на проф. Тодор Боров. Корица на досието

Номер на фонда: Ф 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а. е. 52

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от проф. Михаил Арнаудов за конкурса за частен хоноруван доцент по библиотекознание – 10.11.1942 г.

Име/заглавие: Доклад от проф. Михаил Арнаудов за конкурса за частен хоноруван доцент по библиотекознание – 10.11.1942 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 52, л. 1 - 14

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад до Академическия съвет от декана на Историко-филологическия факултет проф. Янко Тодоров по състезанието за частен хоноруван доцент по библиотекознание при катедрата по българска литература – 16.12.1942 г.

Име/заглавие: Доклад до Академическия съвет от декана на Историко-филологическия факултет проф. Янко Тодоров по състезанието за частен хоноруван доцент по библиотекознание при катедрата по българска литература – 16.12.1942 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 52, л. 49

Част от: Архив Тодор Боров

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от проф. Петър Динеков за повишението на частния хоноруван доцент Тодор Боров в степен хоноруван професор – 8.12.1947 г.

Име/заглавие: Доклад от проф. Петър Динеков за повишението на частния хоноруван доцент Тодор Боров в степен хоноруван професор – 8.12.1947 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 32, л. 15 - 33

Част от: Архив Тодор Боров

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад от проф. Александър Балабанов за повишение на частния хоноруван доцент по библиотекознание Тодор Боров  в хоноруван професор – 9.12.1947 г.

Име/заглавие: доклад от проф. Александър Балабанов за повишение на частния хоноруван доцент по библиотекознание Тодор Боров в хоноруван професор – 9.12.1947 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 52, л. 34 - 38

Част от: Архив Тодор Боров

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: Унижерситетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Доклад до Академическия съвет от декана на Историко-филологическия факултет Владимир Георгиев за повишението на частния хоноруван доцент Тодор Боров в хоноруван професор по библиотекознание – 25.12.1947 г.

Име/заглавие: Доклад до Академическия съвет от декана на Историко-филологическия факултет Владимир Георгиев за повишението на частния хоноруван доцент Тодор Боров в хоноруван професор по библиотекознание – 25.12.1947 г.

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 35

Арх.ед./Инв.№: а.е. 52, л. 47 - 48

Част от: Архив Тодор Боров

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка: