Проспект на ново издание на съчиненията на Елин Пелин в шест тома

Име/заглавие: Проспект на ново издание на съчиненията на Елин Пелин в шест тома

Номер на фонда: Архив Тодор Боров

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а4296

Част от: Архив Тодор Боров

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Други редактори П. Русев и Кр. Генов

Студентски литературни опити на Тодор Тодоров -

Име/заглавие: Студентски литературни опити на Тодор Тодоров - "Криеница (Скица от дребния живот)", "Седиме сами" и др.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 10

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров

Държател: НБКМ

Забележка:

Спомени на Тодор Боров за трудностите при построяването на сградата на Народната библиотека в София, 30.10.1970 г.

Име/заглавие: Спомени на Тодор Боров за трудностите при построяването на сградата на Народната библиотека в София, 30.10.1970 г.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2, л. 18 - 20

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка:

Подготовката на комунистическия бунт

Име/заглавие: Подготовката на комунистическия бунт

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.2, л. 21 - 25

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: Спомени за отношенията между правителството и Комунистическата партия в страната през септември 1923. Ръкопис

От Габрово до Юмрукчал, следконгресен спомен

Име/заглавие: От Габрово до Юмрукчал, следконгресен спомен

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2, л. 26

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: Недовършен спомен, б.д. Ръкопис