Сп.

Име/заглавие: Сп. "Българска книга", редактор Тодор Боров, кн. 1, 1930 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: