В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров

Заглавие: В чест на 80-годишнината на проф. Тодор Боров

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: БАН

Година: 1984

Страници: 388

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Тодор Боров, радетел на модерното книгоиздаване

Автор: Стоян Атанасов

Заглавие: Тодор Боров, радетел на модерното книгоиздаване

Забележка: Текстът е публикуван в сп. Inspiro, 50, 2019, с. 43 - 45.