Мъдростта на вековете

Автор: Сборник

Заглавие: Мъдростта на вековете

Подзаглавни данни: Мисли, афоризми, крилати изречения и народни мъдрости от 30 столетия

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Наука и изкуство

Година: 1970

Страници: 1 - 4

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Александър Балабанов – 30 януари 1879 – 30 ноември 1955

Автор: Балабанов, Александър

Заглавие: Студии, статии, рецензии, спомени: Т. 1.

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1973

Страници: 5 - 22

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Романът за Левски и неговата създателка

Автор: Язова, Яна

Заглавие: Балкани

Подзаглавни данни: Кн. 1. Левски

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1987

Страници: 5 - 14

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: