Главна книга на Историко-филологическия факултет. Тодор Цветанов Тодоров, факултетен № 3600

Име/заглавие: Главна книга на Историко-филологическия факултет. Тодор Цветанов Тодоров, факултетен № 3600

Номер на фонда: Ф. 1

Опис: оп. 7

Арх.ед./Инв.№: а.е. 13

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Университетски архив на СУ "Св. Климент Охридски"

Забележка:

Удостоверения на Тодор Боров и родословно дърво. 9 септ. 1917 - 27 апр. 1918

Име/заглавие: Удостоверения на Тодор Боров и родословно дърво. 9 септ. 1917 - 27 апр. 1918

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 12, л. 1 - 4

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: Родословното дърво е дело на неизветсно лице, поправките са на Тодор Боров

Бележка с данни за живота на Тодор Боров и литературните му наклонности, Лом, 1.08.1920 г.

Име/заглавие: Бележка с данни за живота на Тодор Боров и литературните му наклонности, 1.08.1920 г.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп.1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2, л. 1 - 2

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка:

Заявление до началника на гражданското отделение на Столична община

Име/заглавие: Заявление до началника на гражданското отделение на Столична община

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2, л. 3

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: Пропуснато е името му в избирателните списъци; с биографични данни за Т. Боров

Декларация, 16.11.1938 г.

Име/заглавие: Декларация, 16.11.1938 г.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.2, л. 3

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: С подробни сведения за произхода, семейното положение и професионалната кариера на фондо- образувателя

Животоописания на бълг. и англ. език, 1940 и след 1944

Име/заглавие: Животоописания на англ. език, 1940 и след 1944

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2, л. 4 - 12

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: Със сведения за живота на Т. Боров, приложен списък на по-важните му публикации до този мо- мент в България и в чужбина. Машинопис