Речникът на Найден Геров

Заглавие: Речникът на Найден Геров

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1923

Страници: 21

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Отпечатък от сп. Пролом, г. II, кн. 9 и 10

Конкурсът за Народна библиотека

Заглавие: Конкурсът за Народна библиотека

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1938

Страници: 49

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Защо ни е нужен Български библиографски институт : Беседа пред приятели

Заглавие: Защо ни е нужен Български библиографски институт

Подзаглавни данни: Беседа пред приятели

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1941

Страници: 32

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Беседата е отпечатана в печатница Книпеграф

Пътят към книгите : Увод в библиографията

Заглавие: Пътят към книгите

Подзаглавни данни: Увод в библиографията

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1942

Страници: 165

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Книгата е отпечатана в печатница Книпеграф

От библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар = Vom Bibliothekaren Spitzwegs bis zum heutigen Bibliothekar

Заглавие: От библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар = Vom Bibliothekaren Spitzwegs bis zum heutigen Bibliothekar

Подзаглавни данни: Встъп. лекция, четена на 12.IV.1943

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1946

Страници: 20

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Книги, библиотеки, библиография

Заглавие: Книги, библиотеки, библиография

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавно издателство

Година: 1947

Страници: 241

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово

Забележка: