Портретни снимки на Тодор Боров

Име/заглавие: Портретни снимки на Тодор Боров

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: C III 1805, C 6074, C II 6796, C 6058, C 6066

Част от: Визуални материали от Ф. 840

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка:

Снимки с роднини, приятели и колеги

Име/заглавие: Снимки с роднини, приятели и колеги

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: C I 18 393, C I 18 402, C I 18 397, C I 18 457, C 6078, C I 18 459, C 6065, C 6083, C I 18 471, C I 18 401, C I 18 570,C 6077, C I 18 458, C II 6756, C I 18 445, C 6059

Част от: Визуални материали от Ф. 849

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка:

Снимки на Александър Балабанов

Име/заглавие: Снимки на Александър Балабанов

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: C I 18 429, C I 18 567, C 6124, C I 18 565, C I 18 569, C V 1701, C 6090, C I 18462, C I 18 566, C I 18 568, C I 18 564, C 6069, C I 18 418

Част от: Визуални материали от Ф. 849

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка:

Снимки на Елин Пелин

Име/заглавие: Снимки на Елин Пелин

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: C I 18 437, C II 4787, C II 6790, C II 4798, C I 18 562, C I 18 560, C I 18 557, C II 6783

Част от: Визуални материали от Ф. 849

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: