Житейски опит, умствено наследие. Проф. Тодор Боров (1901–1993), Харитина, Иван и Цветан Тодорови

Автор: Йордан Василев

Заглавие: Житейски опит, умствено наследие

Забележка: Текстът е написан по повод 110-годишнината от рождението на Тодор Боров и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", първа част, състояла се на 24.11.2011 г. в НБКМ

Равносметка на един живот

Автор: Василев, Йордан

Заглавие: Мнения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1989

Страници: 163 - 168

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За делниците на дълголетника Тодор Боров

Автор: Стоян Атанасов

Заглавие: За делниците на дълголетника Тодор Боров

Забележка: Текстът е публикуван в "Културната памет във времето и пространството, Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. Симеон Недков", Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2018, с. 506 - 516

Служебна кореспонденция на Тодор Боров като редактор на сп. „Българска книга“ (1930) – II

Име/заглавие: Служебна кореспонденция на Тодор Боров като редактор на сп. „Българска книга“ (1930) – II

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: А.е. 2428, л. 1

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: