Пощенски картички и писма до Тодор Боров от университетските библиотеки в Амстердам, Базел, Бон, Бреслау (Вроцлав), Будапеща, Кил, Оксфорд, Осло и Тюбинген, 31.07. - 15.11.1935 г.

Име/заглавие: Пощенски картички и писма до Тодор Боров от университетските библиотеки в Амстердам, Базел, Бон, Бреслау (Вроцлав), Будапеща, Кил, Оксфорд, Осло и Тюбинген, 31.07. - 15.11.1935 г.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2438а, л. 22 - 32

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: За получени броеве на „Българска книга“. Ръкопис, англ., нем., фр.ез.

Писма до Тодор Боров от Баварската и Пруската държавни библиотеки, Мюнхен, Берлин, 22.08 - 6.08.1935 г.

Име/заглавие: Писма до Тодор Боров от Баварската и Пруската държавни библиотеки, Мюнхен, Берлин, 22.08 - 6.08.1935 г.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2438а, л. 18 - 21

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: С благодарност за получени броеве на „Българска книга“. Нем. ез.