Младите

Име на изданието: Пролом

Година: Год. І, 1922

Номер: 18

Град на издаване: София

Страници от-до: 543 - 548

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Луначарски за изкуството : [Статия]

Име на изданието: Пролом

Година: Год. І, 1922

Номер: 11

Град на издаване: София

Страници от-до: 373 - 379

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Екатерина Ремпел. Езикът на революцията и революцията на езика : [Превод на статията]

Име на изданието: Пролом

Година: Год. І, 1922

Номер: 14 - 15

Град на издаване: София

Страници от-до: 469 - 477

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Превод Тодор Боров

Елин Пелин в нашата литература : Общи впечатления : [Статия]

Автор:

Заглавие: Елин Пелин : Сб

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1922

Страници: 37 - 59

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под ред. на Ал. Балабанов/p>

Писма до един нелитератор : [Статия]

Име на изданието: Пролом

Година: Год. ІІ, 1923

Номер: 5 - 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 186 - 192

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Писма до един футболист : [Статия]

Име на изданието: Пролом

Година: Год. ІІ, 1923

Номер: 11 - 12

Град на издаване: София

Страници от-до: 381 - 383

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: