Вътрешни корици и начални страници на отпечатъци

Име/заглавие: Вътрешни корици и начални страници на отпечатъци

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Фонд "Редки и ценни"

Фонд/фондообразувател:

Държател: УНИБИТ

Забележка: