Писма от Иван Кръстанов, ред. на

Име/заглавие: Писма от Иван Кръстанов, ред. на "Българска есперантска библиотека", 16.04.1930 - 20.04.1931

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2465, л. 1 - 8

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: С готовност за сътрудничество с „Българска книга“; ще посредничи за обмена между това списание и сп. „Есперанто“ – гр. Женева, сп. „Херолдо де Есперанто“ – гр. Кьолн; за есперантския печат по света; за дейността на Кръстанов като редактор на „Българска есп. библиотека“ и преподавател по модерни езици. Ръкопис, машинопис

Пощенски картички от Стефан Младенов, 14.12.1929 - 15.11.1930

Име/заглавие: Пощенски картички от Стефан Младенов, 14.12.1929 - 15.11.1930

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2467, л. 1 - 2

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: Във връзка с публикуването на славянски книгопис; с поздравления за издаването на „Българска книга“; ще напише отзив за Балабановата „Българска граматика“, който да бъде обнародван в „Българска книга“. Ръкопис

Писма до Тодор Боров от Британски музей, Лондон и музей Гуренберг, Майнц, 16.07.1935 - 1.08.1935

Име/заглавие: Писма до Тодор Боров от Британски музей, Лондон и музей Гуренберг, Майнц, 16.07.1935 - 1.08.1935

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2467а, л. 1 - 3

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: С благодарност за получени броеве на „Българска книга“. Ръкопис, англ. и нем. ез.

Писмо до Тодор Боров от сп.

Име/заглавие: Писмо до Тодор Боров от сп. "Германославика", Прага, 30.10.1931

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2475б, л. 1 - 2

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: По повод сп. "Българска книга" с предложение за обмен. Машинопис, нем.ез.

Писмо до Тодор Боров от сп.

Име/заглавие: Писмо до Тодор Боров от сп. "Летопис Матице Српске", Нови Сад, 16.04.1930 г.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 2476, л. 1 - 3

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Тодоров)

Държател: НБКМ

Забележка: С предложение да обменят броевете на списанията си. Ръкопис, ср. ез.

Пощенска картичка от библиотеката на Народното събрание на Чехословакия, Прага, 20 юли 1935 г.

Име/заглавие: Пощенска картичка от библиотеката на Народното събрание на Чехословакия, Прага, 20 юли 1935 г.

Номер на фонда: Ф. 849

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.2438а, л. 33

Част от:

Фонд/фондообразувател: Тодор Боров (Тодор Цветанов Боров)

Държател: НБКМ

Забележка: С благодарност за получени броеве на „Българска книга“. Ръкопис, нем. ез.