За нашата народна библиотека : [Рец.]

Име на изданието: Пролом

Година: Год. І, 1922

Номер: 11

Град на издаване: София

Страници от-до: 330 - 339

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Една книга за любовта : [Рец.]

Име на изданието: Пролом

Година: Год. І, 1922

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 253 - 256

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Списание Златорог, год. ІІІ, кн. 1 : [Рец.]

Име на изданието: Пролом

Година: Год. І, 1922

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 162 - 166

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Един живот открит : [Рец. за: Г. Найденова. П. К. Яворов. Летопис за живота и творчеството му]

Име на изданието: Пламък

Година: 1960

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 58 - 61

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: