Един живот открит : [Рец. за: Г. Найденова. П. К. Яворов. Летопис за живота и творчеството му]