П. Кр. Яворов: Човекът и творецът

Заглавие: П. Кр. Яворов: Човекът и творецът

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1940

Страници: 150

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Пенчо Славейков : Живот, личност и дело

Заглавие: Пенчо Славейков : Живот, личност и дело

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1940

Страници: 144

Държател: Институт за литература

Забележка:

Христо Ботев : Човекът, поетът и публицистът

Заглавие: Христо Ботев : Човекът, поетът и публицистът

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1940

Страници: 127

Държател: Институт за литература

Забележка:

История на българската литература от П. Р. Славейков до наши дни

Заглавие: История на българската литература

Подзаглавни данни: От П. Р. Славейков до наши дни

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1941

Страници: 505

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Публикуваното копие е подарено на Асен Разцветников с автограф от автора и се съхранява в библиотеката на Асен Разцветников в ИЛ-БАН

От Теодор Траянов до Никола Вапцаров: Лит. характеристика

Заглавие: От Теодор Траянов до Никола Вапцаров: Лит. характеристика

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1947

Страници: 314

Държател: Институт за литература

Забележка:

История на българската литература от Петко Славейков до Втората световна война

Заглавие: История на българската литература от Петко Славейков до Втората световна война

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Прогрес

Година: 1947

Страници: 720

Държател: Институт за литература

Забележка: 3. прераб. и доп. изд