Спомен на Малчо Николов

Автор: Сборник

Заглавие: Иван Д. Шишманов, д-р Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 108 - 110

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Спомен на Малчо Николов [за д-р K. Кръстев]

Автор: Сборник

Заглавие: Иван Д. Шишманов, д-р Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 183 - 188

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Спомен на Малчо Николов [за Боян Пенев]

Автор: Сборник

Заглавие: Иван Д. Шишманов, д-р Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 343 - 351

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: