Български език и литература за VII клас на гимназиите

Заглавие: Български език и литература за VII клас на гимназиите

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавно издателство при Министерството на народното просвещение

Година: 1946

Страници: 278

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Съавтори Георги Цанев, Емил Георгиев, Цветан Минков