Малчо Николов и Вл. Василев (Отсъствието като знак)

Автор: Надежда Александрова, Нов български университет

Заглавие: Малчо Николов и Вл. Василев (Отсъствието като знак)

Забележка: Текстът е написан по повод 130-годишнината от рождението на Малчо Николов и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", трета част, състояла се на 16.12.2013 г.в НБКМ

Малчо Николов за повестта на Елин Пелин „Земя“ – едно изключение от правилата в сп. „Златорог“

Автор: Богомил Попов, Институт за литература - Българска академия на науките

Заглавие: Малчо Николов за повестта на Елин Пелин „Земя“ – едно изключение от правилата в сп. „Златорог“

Забележка: Текстът е написан по повод 130-годишнината от рождението на Малчо Николов и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", трета част, състояла се на 16.12.2013 г.

За типа литературен историк на 30 - 40-те години

Автор: Радев, Иван

Заглавие: Критическа вечерня

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1990

Страници: 209 - 224

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Малчо Николов [лит. крит. очерк]

Автор: Далчев, Атанас

Заглавие: Малчо Николов [лит. крит. очерк]

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1980

Страници: 211 - 213

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Прояви на буржоазната идеология в литературната история и критика

Автор: Тодоров, Ангел

Заглавие: Прояви на буржоазната идеология в литературната история и критика

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1954

Страници: 21 - 33

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Статията съдържа бележки за Малчо Николов и Иван Радославов

Смирненски в оценката на буржоазните критици

Автор: Тодоров, Ангел

Заглавие: Смирненски в оценката на буржоазните критици

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1954

Страници: 121 - 126

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Статията съдържа бележки още за Васил Пундев, Владимир Василев, Йордан Бадев, Георги Константинов