Картички от Мишо Драгалевски

Име/заглавие: Картички от Мишо Драгалевски

Номер на фонда: 18

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов". Фондът е в процес на обработка

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка: Кореспонденцията се експонира за първи път в интернет.

Кореспонденция със Злыднев

Име/заглавие: Кореспонденция със Злыднев

Номер на фонда: 18

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов"

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка: Кореспонденцията се експонира за първи път в интернет.

Картички от Димитър Талев

Име/заглавие: Писма от Димитър Талев

Номер на фонда: 18

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов". Фондът е в процес на обработка.

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка: Кореспонденцията се експонира за първи път в интернет.

Писмо от Любомир Владикин

Име/заглавие: Писмо от Любомир Владикин

Номер на фонда: 18

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов". Фондът е в процес на обработка.

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка: Кореспонденцията се експонира за първи път в интернет.

Писма от Стоян Загорчинов

Име/заглавие: Писма от Стоян Загорчинов

Номер на фонда: 18

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов". Фондът е в процес на обработка.

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка:

Писма от Христо Борина

Име/заглавие: Писма от Христо Борина

Номер на фонда: 18

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов". Фондът е в процес на обработка.

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка: Кореспонденцията се експонира за първи път в интернет.