От Теодор Траянов до Никола Вапцаров: Лит. характеристика