„Автомати“. Разкази от Светослав Минков : [Рец.]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ХIV, 1933

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 38 - 40

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Братя“ : Роман от Д. Немиров : [Крит. очерк]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. IХ, 1927

Номер: 5 - 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 276 - 282

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Вечери в Антимовския хан : [Статия]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХI, 1937/1938

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 239 - 244

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Дъга“ от Н. Фурнаджиев : [Рец.]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. Х, 1929/1930

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 312 - 315

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Йовковите драми „Албена“ и „Боряна“

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХVII, 1942/1943

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 240 - 244

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Как е работил Толстой

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХVI, 1941/1942

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 244 - 247

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: