Из „Германия“ от Х. Хайне

Име на изданието: Листопад

Година: Год. II, 1920

Номер: 11

Град на издаване: София

Страници от-до: 126 - 127

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Прев. от немски Малчо Николов

Из „Цветя на злото“: Стихове от Ш. Бодлер

Име на изданието: Листопад

Година: Год. II, 1920

Номер: 12 - 13

Град на издаване: София

Страници от-до: 137

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Прев. от немски Малчо Николов