„Балканджи Йово“: [Разбор]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХI, 1936/1937

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 6 - 8

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Гост“ от Елин Пелин : [Разбор]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХIII, 1938/1939

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 9 - 11

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Да се завърнеш...“ от Д. Дебелянов : [Разбор]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХI, 1936/1937

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 244 - 245

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Жестокостта ми се сломи...“ от П. Р. Славейков : [Разбор]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. VIII, 1933/1934

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 15 - 16

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Крали Марко си изгубва силата“ : [Разбор]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. Х, 1935/1936

Номер: 4 - 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 139 - 142

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Литературен разбор на „Май“, стихотворение от П. К. Яворов

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. VII, 1932

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 221 - 222

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: