Литературни характеристики и паралели

Заглавие: Литературни характеристики и паралели

Подзаглавни данни: М. Ю. Лермонтов; Лерминтов у нас; Пан Тадеуш и Кървава песен; Ф. Сологуб, Ив. Бунин, Н. Гумилев

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1928

Страници: 126

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Литературни характеристики на българските писатели от П. Р. Славейкова до Д. Дебелянова

Заглавие: Литературни характеристики на българските писатели от П. Р. Славейкова до Д. Дебелянова

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1930

Страници: 240

Държател: Институт за литература

Забележка: 2-ро издание

Литературни характеристики на българските писатели от П. Р. Славейкова до Д. Дебелянова

Заглавие: Литературни характеристики на българските писатели от П. Р. Славейкова до Д. Дебелянова

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1934

Страници: 124

Държател: Институт за литература

Забележка: Трето издание

Из съкровищата на нашата поезия: Изтълкувани песни и разкази

Заглавие: Из съкровищата на нашата поезия: Изтълкувани песни и разкази

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1937

Страници: 107

Държател: Институт за литература

Забележка:

Из съкровищата на нашата поезия: Изтълкувани песни и разкази

Заглавие: Из съкровищата на нашата поезия

Подзаглавни данни: Изтълкувани песни и разкази

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1937

Страници: 110

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Екземплярът е подарен на Асен Разцветников с автограф от автора и се съхранява в библиотеката на Асен Разцветников в ИЛ-БАН

Творческият път на Йордан Йовков

Заглавие: Творческият път на Йордан Йовков

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1938

Страници: 92

Държател: Институт за литература

Забележка: