Сп.

Име/заглавие: Сп. "Българска реч", редактор Малчо Николов, год. XVI, кн. 2, 1936 г. със статия за Иван Вазов от редактора

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: