Алеко Константинов

Име на изданието: Училищен преглед

Година: Год. ХХХIII, 1929

Номер: 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 1059 - 1075

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Бележки върху техниката на стиха

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХIV, 1939/1940

Номер: 4 - 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 167 - 170

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Ботевата сатира и хумор

Име на изданието: Българска реч

Година:

Номер: Год. ХVI, 1941/1942

Град на издаване: София

Страници от-до: 98 - 100

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Българската земя у най-големите ни поети

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХVI, 1941/1942

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 4 - 6

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Българските творчески огнища : [Статия]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХVII, 1942/1943

Номер: 4 - 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 124 - 133

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Българският Великден

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ХV, 1940/1941

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 217

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: