По върховете на руската литература

Заглавие: По върховете на руската литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1961

Страници: 204

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Житейски и литературни спомени

Заглавие: Житейски и литературни спомени

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1962

Страници: 176

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: