Литературни характеристики на българските писатели от П. Р. Славейкова до Д. Дебелянова