На Велика сряда (1926), Човекът на кавала. Човекът на Рибния буквар. Човекът на Балкана (1927), Днешното поколение (1928), Нашите културни задачи (1929), Психология на българина (1934)

Автор: Константин Гълъбов

Заглавие: На Велика сряда (1926), Човекът на кавала. Човекът на Рибния буквар. Човекът на Балкана (1927), Днешното поколение (1928), Нашите културни задачи (1929), Психология на българина (1934)

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Просвета

Година: 1994

Страници: 204 - 230

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово

Забележка: Статиите са включени в сборника "Защо сме такива" (1994).

За експресионизма

Име на изданието: Златорог

Година: Год. II, 1921

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 159 - 162

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Литературният вестник

Име на изданието: Философски преглед

Година: Год. ІІІ, 131

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 290 - 291

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Мнения за Хауптмана по случай : [Преглед]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. IV, 1923

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 134 - 136

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Нашата бойна лирика : [Статия]

Име на изданието: Слънце

Година: Год. І, 1919

Номер: 9 - 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 276 - 278

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Новата българска литература : [Очерк]

Име на изданието: Годишник на СУ

Година: 1936

Номер: Историко-филологически факултет - книга ХХХІІ, 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 1 - 35

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: