На Велика сряда (1926), Човекът на кавала. Човекът на Рибния буквар. Човекът на Балкана (1927), Днешното поколение (1928), Нашите културни задачи (1929), Психология на българина (1934)