Как е написан Гьотевият „Фауст“

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ІІ, 1927/28

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 64 - 68

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: