По коловозите на дните

Име на изданието: Младеж

Година: 1961

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 70 - 71

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за: Йордан Р а д и ч к о в. Прости ръце : Разкази. – София : Нар. младеж, 1961.

Догматизъм и правда

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1958

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 112 - 118

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за: Петър П о н д е в. Догматизъм и правда. – София : Бълг. писател, 1956.

Против художествената примитивност

Име на изданието: Септември

Година: 1955

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 186 - 188

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за: Николай А н т о н о в. Победители : Поема. – София : Бълг. писател,1954.

За зряла творческа младост. („Песни за гнева и радостта“ от Първан Стефанов)

Име на изданието: Септември

Година: 1959

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 183 - 187

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Проникновена книга за големия ни романист

Име на изданието: Септември

Година: 1988

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 213 - 216

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за: Кръстьо К у ю м д ж и е в. Димитър Димов. – София : Бълг. писател, 1987./p>

Малко произшествие с Щастливеца

Име на изданието: Септември

Година: 1963

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 243 - 252

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: