Надгробно слово

Име/заглавие: Надгробно слово

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка:

Възпоминателна вечер, 23.10.2007 г.

Име/заглавие: Възпоминателна вечер, 23.10.2007 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка:

Кълцан шницел, разказ от Васко Жеков

Име/заглавие: Кълцан шницел, разказ от Васко Жеков

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: