Поздравителни адреси

Име/заглавие: Поздравителни адреси

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Поздравителните адреси са предоставени от семейството на Боян Ничев.

Служебна кореспонденция

Име/заглавие: Служебна кореспонденция

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Кореспонденцията е предоставена от семейството на Боян Ничев

Лична кореспонденция

Име/заглавие: Лична кореспонденция

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Лична кореспонденция

Забележка: Кореспонденцията е предоставена от семейството на Боян Ничев.