Под знака на европейските културни диалози

Заглавие: Под знака на европейските културни диалози

Подзаглавни данни: В памет на проф. Боян Ничев

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Унив. изд. Св. Климент Охридски

Година: 2007

Страници: 495

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Сборникът се публикува на две части. Първа част, стр. 1 - 253

Под знака на европейските културни диалози

Заглавие: Под знака на европейските културни диалози

Подзаглавни данни: В памет на проф. Боян Ничев

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Унив. изд. Св. Климент Охридски

Година: 2007

Страници: 495

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Стр. 254 - 495